Gallery

Afghanistan in Fire of intelligence (افغانستان در أتش استخبارات ) Serial Number #1355

افغانستان در أتش استخبارات

Serial Number #1355

نويد يوسفي

خبرنگار أزاد 1355

تحقيقگر: گولوبل نكست ليدرشيپ انستيتوت

جنگ های استخباراتی در هر کشور بخصوص کشورهای سوم که از لحاظ اقتصادی ضعیف و در حال رشد میباشد. جهت تاءمین منافع کشورهای ذیدخل استفاده اعظم صورت می گیرد. چنانچه در افغانستان اضافه از (8) شبکه استخباراتی خاص فعالیت دارد. از جمله (4) شبکه استخباراتی که نه در قبال حقوق بشر و نه منافع کشور خویش اتنآ دارند فعالیت دارد. چناچه بعد از سال 2003 سازمان های استخباراتی ایران، پاکستان، چین و کوریایی شمالی در صدد آن شدند که چگونه منافع خویش را تحقق و نیروهای ائتلاف بخصوص ناتو را تحت فشار قرار دهند.

از جمله پاکستان کشوریست که جهت برآورده شدن منافع خود در افغانستان از هیچ نوع اعمال دریغ نه ورزیده و از جمله حمایت کننده های دست اول هراس افگنی و تروریزم در منطقه به شمار میرود مسئولیت جنگ استخباراتی را عهده دار شده است.

پاکستان جهت تامین منافع خود تمام اعمال استخباراتی خود را تحت نام کمپنی ها موسسات و شرکت های ساختمانی وارد افغانستان نموده و از طریق دولت با اخذ جواز فعالیت شانرا جنبه قانونی بخشیده و زمینه خوب رشد و تقویه مخالفین مساعد گردید.

بنابر مصاحبه یکی از اتباع پاکستانی بنام عبدالقیوم که معسولیت جمع أوری كمك به قومندان طالبان در ولايت زابل بنام شادي خان ارسال مي نمود

ای اس ای با گرفتن کمک مالی و اخذ پروزه ها سود بیشتر برده و بنیه های مالی را در عرصه تقویه مخالفین به مصرف رسانیده و حهت ضربه زدن به پروزه های اقتصادی هند در افغانستان دست باز پیدا کرده است.

اي اس اي بيش از 700 كمبني لوزستكي و ساختماني را ايجاد كرد و تحت نظر عسكري كه كارمند شركت خصوصي بود بيش از 3500 افراد خويش را شامل كار در مراكز نظامي نمود در بخش هاي مختلف و 80% از بول اين قرار داد ها را صرف فعال ساختن طالبان و جندين كروب تروستي كرد.

در سال 2008 يكي از قمندان طالبان مشهوربنام شادي خان بود در مصاحبه كفت كه ما از طريق پاکستاني ها كه در كمب هاي نظامي و كمني ها كار ميكند خبر ميشويم كه روزانه جند قرار داد كرفته ميشود و هر كمبني بايد 30% از قرار داد را به كمك طالبان بدهد.

عسكري يكي از ديگر افراد پاکستان بود كه از سال 2004 الي 2009 در شركت ساختماني كار ميكرد وي معسوليت از بين بوردند كار كنان هندي را داشت و از كمبني كانتركت بيش از 12 كاركنان هندي را در ولايت زابل – قندهار – وردك – هرات به قتل رساند و به مركز ساختماني امريكا (كور افس) و كمبني كانتركت كذارش غلت ارسال نمود.

به گفته رهبران ای اس ای افغانستان منطقه است که از یک طرف زمینه خوب استعمال سلاح مختلف نو بوده و نیز یک منبع خوب جهت رشد اقتصاد پاکستان در منطقه میباشد و الی تحقق اهداف ما و کوتا نمودن دست هند از افغاستان به فعالیت های استخباراتی و نظامی خویش ادامه میدهم .

در زمان حکومت داکتر نجیب دو اداره استخبارات 40 و41 در پاکستان فعالیت داشته ودر پی تقویه مخالفین حکومت پاکستان و تحقق منافع دولت افغانستان اهداف خویش را سازمان دهی مینمود.

با تامین ارتباطات وسیع در رده های بالای مجاهدیناکثرآ تنظیم ها تحت تاثیر دولت قرار گرفته بودند .

حتا در زمان حکومت مجاهدین نظر به تماسهای داکتر نجیب در شهر کویته یک تعداد طالبان تحت امر وی در مقام های بالای طالبان قرار گرفته بودند.

بنا بر خیانت یک عده با وردی گروه 150 نفری به افغاستان ذریعه ای اس ای در مناطق مختلف ار بین رفتن.

در جنگ فعلی که از جانب داعش و طالبان جهت تحقق منافع پاگستان در افغانستان در جریان است سودی بیشتر به نفع ای اس ای رسیده و در جنگ نیابتی با هند دست باز تر دارد چرا که تمویل کننده دهشت افگانان پاکستان است

گروه تندرو بنام داعیش جهت تضعیف قوت های ملی افغانستان به او تعداد عساکر که با انگلیسی، دری و پشتو و کمپیوتر بلدیت دارند از 700 الی 1000 دالر مدد معاش تادیه میگردد. که تمویل کننده آن (ISI ) و تعداد کشورهای ذیدخل در مسئله افغانستان اند.

داعش در سال 2010 برای اولین بار در ولایت نورستان به فعالیت آغاز نمود و بنام افراد نقاب پوش شهرت یافتند چندین تن قوماندانانی طالب که خواهنان مذاکره با دولت افغانستان بودند به قتل رسیدند ولی بنابر اداره ضعیف دولتی از موضوع چشم پوشی نمودند

بنابر اظهارات یکی از کارمندان (سی ای ایی ) امریکا چندین مراتبه در زمینه نفوذ مخالفین به سمت شمال و انتقال آنها ذریعه هلیکوپتر ها به ولایت های کندز بدخشان با امرالله صالح رئیس امنیت ملی وقت تماس حاصل گردید ولی در زمینه نامبرده اتنآ نکرده و از موضوع چشم پوشی نمودند.

که چونین اعمال باعث تقویه هر چه بیشتر مخالفین و نفوذ بیشتر آنها در مناطق سمت شمال شده که اکنون پیامدهای آنرا ما مشاهده مینمایم.

در جنگ کنونی سود بیشتر به نفع پاکستان رسیده ولی بر عکس همه تلفات زورنالستان فعالين جعامع معدني افراد ملكي متقبل و پایه های حکومت فعلی تضعیف گردیده است.

By Voice of After The War